Atıksu Arıtma, evsel ve endüstriyel kullanım sonucu ortaya çıkan atıksuların arıtılması işleminin genel adıdır. Evsel ve endüstriyel kullanım sonucu oluşan atıksuların, deşarj limitlerine uygun veya kullanma suyu olarak kullanılabilir seviyelere eriştirebilen, klasik aktif çamur / uzun havalandırmalı aktif çamur / ileri biyolojik arıtım/ kimyasal arıtma vb. prosesleri ile arıtımın yapıldığı sistemlerdir.

10 m3/gün ve üzeri kapasitelerde dizayn edilerek çalıştırılabilen sistemler ihtiyaca ve çözüme göre seçenekleri de beraberinde sunmaktadır.

Hydro Arıtma, gerek atık su arıtım sistemlerinin projelendirilmesi, süreçlerinin planlanması ve ön hazırlık çalışmaları gerekse arıtım tesislerinin kurulması ve işletilmesi kapsamında sunduğu hizmetler ile anahtar teslimi çözümler üretmektedir.

Atıksu Arıtmanın Önemi

Atıksu arıtma süreçleri doğrudan insan sağlığı ve çevre duyarlılığı ile ilgilidir. Günlük ihtiyaçlarımızı karşılamak için kullanılan, kullanım sonucu atık haline getirilen suların tabiata geri kazandırılması tabiatın dengesi ve canlılığın devam etmesi için çok önem verilmesi gereken bir konudur.

Nüfus artışı ve kentsel yerleşim ile birlikte endüstriyel yaşamın beraberinde getirdiği yoğun kimyasal kullanımı ve atıksu miktarının artması tabiatın doğal yollar ile sindirebileceği değer aralıklarının çok üzerindedir. Bu sebeple kentsel ve kırsal yaşamın oluştuğu her lokasyona arıtma tesisi yapılması ihtiyacı doğmuştur.

Atıksu Arıtmanın Arıtma Süreçlerindeki Yeri

Arıtma süreçleri, birbirinin devamı ve öncüsü olmak üzere pek çok evreden oluşur. Örnek olarak Atıksu Arıtma süreci İçme Suyu Arıtma sürecinin sonrasında düşünülmektedir. Su, öncelikle içilebilir ya da endüstriyel alanda kullanılabilir hale getirilir ve tüketim sonrasında atıksu arıtma süreci devreye girer.

Arıtma proseslerinin kapsamındaki proseslerden bazıları ise ön arıtma grubu, biyolojik arıtma, kimyasal arıtma, koku arıtma ve gaz arıtma prosesleridir. Bu proseslerin içerisinde tabiat açısından en hassas olan proses elbette atıksu arıtma prosesidir. Atıksu arıtma işleminin stabil ve bilimsel yöntemlerle belirlenen değerlere sahip olmaması durumunda suyun tabiat tarafından sindirilememesine sebep olur. Bu da içme suyu arıtma sürecinde büyük riskler oluşmasına, kimyasal arıtma sürecinde ise istenilen verimin elde edilememesine sebep olur. Bunun yanında tabiat dengelerini tehdit eder ve gerek bitkisel gerekse tabiat canlıları açısından büyük tehditler meydana getirir.

Hydro Arıtma Atıksu Arıtma Hizmetleri

Hydro Arıtma, atıksu arıtma alanında anahtar teslim projeler ve çözümler üretmekte; gerek satış öncesi gerekse satış sonrası hizmetleri ile Türkiye de ve Dünya da tam ve eksiksiz hizmet sunmaya amaçlamaktadır.

Arıtma tesis kurulumu ve işletilmesi ile ilgili hizmet ağını genişletmekte, tecrübeleri ve referanslarını geliştirerek; yeniliğe açık ve teknolojinin takipçisi olarak yeni projeler üretmektedir.