Burgulu konveyörler, taş, susuzlaştırılmış çamur veya bu tip ızgaradan geçirilmiş diğer malzemelerin su ve atıksu arıtma tesislerinde bertaraf edilmek üzere dışarı taşınmasında kullanılır. Bu konveyörler ihtiyaca göre yatay veya eğimli olarak monte edilebilir. Burgulu konveyör sistemlerimiz tüm uygulama ihtiyaçlarını karşılayacak ve aşacak şekilde tasarlanır, düşük maliyetidir.