İçme Suyu Arıtma süreci, tabiatta mevcut olan su kaynaklarının kullanılabilir ve içilebilir özelliğe getirilmesi amacıyla İçme Suyu Arıtma Tesisleri inşa edilmektedir. Genellikle 20.000 nüfus ve üzeri kapasiteler için yapılan bu tip sistemler, şehirlerde gerekli olan su ihtiyacını karşılamak amacıyla, su kaynağının (göl, baraj, nehir vb.) özelliklerine göre farklı tip ünitelerden oluşmaktadır. Sistem dizaynı suyun miktarı, kalitesi, kaynağa uzaklığı ve suyun miktar ile kalitesindeki mevsimsel değişiklikler dikkate alınarak yapıldığından her bir tesis kendi içerisinde farklı proses uygulamaları içermektedir.

Genel olarak içme suyu arıtma tesisleri;

Fiziksel Arıtma, Havalandırma, Koagülasyon, Flokülasyon, Kimyasal Dozlama Ünitesi, Çöktürme Ünitesi, Çamur Susuzlaştırma Ünitesi ile Dezenfeksiyon Ünitesinden oluşmaktadır.

Düzenli ve kontrollü hidrolik akısın sağlanması amacıyla, ana üniteler arasında pompa istasyonları ile vana odaları kullanılmaktadır. Prosesin otomatik kontrolü, ölçüm sistemleri ile koordineli olarak çalışan dozaj sistemlerinin PLC veya benzer otomasyon sistemleri üzerine uygulaması ile gerçekleşmektedir.

İçme Suyu Arıtma süreci, yaşamsal bir ihtiyaç olan ve tabiat tarafından üretilen suyun sağlıklı ve içilebilir kaliteye sahip hale gelmesi amacıyla uygulanan, oldukça büyük çaplı ve kapsamlı bir uygulama safhasıdır. Bu safha, barajlarda depolanan suyun atıl durumda kalması hasebiyle çeresel faktörlerden etkilenerek kirlenmesi ve suda çoğalan mikroorganizmaların dezenfekte edilerek şehir şebekelerine iletilmesi amacıyla sürdürülür. Söz konusu süreçler pek çok arıtma tekniğinin bir arada kullanıldığı kapsamlı bir uygulama silsilesi oluşturur. Bu süreçler içerisinde kimyasal unsurların yanında fiziksel devinim ve çökeltme gibi işlemler uygulanmakta, gerek suyun durağan haliyle gerekse şebeye nakli aşamasında ayrı ayrı etaplarda muhtelif arıtım süreçleri işletilmektedir.

İçme Suyu Arıtmanın Önemi İçme suyu arıtma süreci, doğrudan toplum sağlığına temas ediyor olması bakımından fevkalade öneme sahiptir. Artık yüzbinlerle ifade edilen yerleşim alanlarının devasa boyuttaki su ihtiyacını karşılamak, doğru orantılı olarak çok büyük boyutlarda su depolama alanları gerektirmektedir. Bu alanlar, bilindiği üzere tabiatında yardımı ile temin edilen barajlardır. Barajlarda tutulan suların kullanım için bekletilmesi, suyun gerek gözle görülür çevresel faktörler gerekse biyolojik düzeyde tesir eden mikroorganizmalar tarafından içilebilir olmaktan çıkmasına yol açar. İçme suyu arıtma işlemi, suyun bekletildiği ve şebekeye naklinin gerçekleşeceği alanlarda ayrı segmentler halinde uygulanır.

Barajlarda bekletilen suların içerisinde artan biyolojik yoğunluk içme suyu arıtma işleminin ilk kritiğidir. İhtiyaç ve bütçeye uygun olarak tercih edilen yöntemler ile atıl durumdaki suya kimyevi ve biyolojik etkiler ortaya çıkartabilecek maddeler uygulanarak suyun bakteriyel yapısı kontrol altında tutulur. Ardından suyun kullanım amacıyla şebekeye verilmesi işleminde suya uygulanan biyolojik etkiler arındırılarak sağlık açısından makul değerlere ve içim kalitesine sahip hale getirilir. Tüm bu süreçlerin hassasiyetle takip edilmesi, toplum sağlığı açısından kritik bir öneme sahiptir.

İçme Suyu Arıtmanın Arıtma Sürecindeki Yeri İçme suyu arıtmanın tüm arıtma süreçlerindeki yeri muhakkakki en son halka durumundadır. Su, tabiattan tedarik edilerek kontrol altında tutulur ve nihai tüketim amacıyla son kullanıcıya ulaştırılır. Bu bakımdan arıtma süreçleri içerisindeki yeri kesin olarak belirlenmiştir. İçme suyu arıtma sürecinin gördüğü genel kabul toplum nezdinde arıtma kavramı söz konusu olduğunda akla gelen yegane süreç durumundadır.

Hydro Arıtma İçme Suyu Arıtma Çözümleri Hydro Arıtma, İçme Suyu Arıtma alanında hem anahtar teslimi projeler üretmekte hem de satış sonrası hizmet ile tesislerin idamesini ve yönetimi safhasında oluşabilecek tesis bazlı ihtiyaçları karşılamaktadır. Hydro arıtma, tecrübeleri ve gerçekleştirdiği çok sayıda içme suyu arıtma projesi ile ihtiyaçlarınıza tam ve eksiksiz olarak hizmet vermekte ve projeler üretmektedir.