Kimyasal Arıtma işlemi, gerek günlük gerekse endüstriyel alanlarda kullanılan ve atık haline getirilen suların tabiata iade edileceği süreçte doğal yaşama zarar vermesini engellemek, suyun tabiat tarafından kabul edilebilir hale gelmesini sağlamak amacıyla uygulanan bir atıksu arıtma sürecidir.

Kimyasal Arıtma süreci, atık suyun teknik hesaplamalar neticesinde belirlenen karıştırma yöntemleri ve suya uygulanan amacına uygun muhtelif kimyasalların amaçlanan reaksiyonlara girerek etkilenmeleri sağlanarak kimyasal çökeltme yöntemi uygulanması ile gerçekleştirilir. Böylelikle suyun kirliliğine sebep olan kimyasal unsurların maruz kaldığı reaksiyonlar, söz konusu kimyasal unsurların sudan ayrıştırılabilmesine imkan sağlar.

Hydro Arıtma, Kimyasal Arıtma alanında sunduğu projelendirme hizmeti ile kimyasal arıtma tesislerinin kurulumunu ve idamesi amacıyla teknik desteğini sunmakta, bu alanda anahtar teslimi projeler üretmektedir.

Kimyasal Arıtma Tesisleri
Kimyasal Arıtma Tesislerinin inşaası ve devreye alınması süreci, ihtiyaçların tespiti ve laboratuvar seviyesindeki testler neticesinde ortaya çıkan veriler ve bulgular ışığında projelendirilerek başlar. Optimum verim ve minimum maliyet indeksine göre ortaya çıkartılan proje detayları projenin ilk adımını teşkil eder. Müteakip evrede tesisin imarından teslimine kadar olan süreç tarafımızca titizlikle gerçekleştirilir ve proje tamamlama safhasına getirilir.

Kimyasal Arıtma Tesisinin devreye alınması aşamasında tüm testler gerçekleştirilmiş, devreye alınabilir hale getirilmiş ve kullanıma sunulmuş olur. Tesisin tesliminden sonraki süreçte de danışmanlık, teknik destek ve ekipman tedariği hizmetleri ile satış sonrası hizmet kusursuz olarak işletilir.