Atık su arıtma tesislerinde otomatik kaba ya da ince ızgara olarak kullanılmakla birlikte, su alma yapıları ve endüstriyel tesislerde de kullanılmaktadır.
Kanal içerisine 70 – 75 derece açıyla yerleştirilirler. Zincir tahriklidir, kesintisiz yavaş dönen çok sayıdaki tırmıklarla çubuklarda tutulan atıkları ızgara üst noktasına taşır ve sıyırıcı kısmı ile atık tankına aktarır. Bu şekilde ızgara artıkları sudan yavaşça ayrılır.

ÇOK TIRMIKLI IZGARA ÖZELLİKLERİ VE FAYDALARI

Derin kanallarda uygun çözümler,
Yüksek debilere uygun,
Yüksek atık boşaltma kapasitesi,
Zaman veya seviye sensörlüyle devreye sokulan otomatik temizleme mekanizması