Paket Arıtma sistemleri, evsel ve endüstriyel nitelikli atıksuların yüksek verimle arıtılması için özel olarak tasarlanmıştır. Bu tasarım, minimum maliyet, maksimum verim, yüksek kalite üretim esaslarına dayanır ve titiz laboratuvar çalışmaları ve detaylı mühendislik hesaplamalarıyla desteklenir. 25 – 10.000 kişiye kadar olan hizmet gereksinimlerini karşılayabilen sistemler, su tüketimini kişi başına 200 lt/Nüfus.Gün olarak dikkate alarak projelendirilir.

Genel olarak, paket arıtma adı verilen ardışık kesikli aktif çamur prosesi, atıksu içerisindeki kirleticilerin mikroorganizmalar tarafından aerobik bir ortamda oksijen kullanılarak karbondioksit ve suya dönüştürülmesini sağlar. Bu proses, değişken debilerde bile %98 arıtma verimi sağlayacak şekilde tasarlanmıştır ve çıkış suyu kirliliği kontrol yönetmeliğine uygun standartlarda çıkış suyu elde edilir.

Dere, göl, kurudere gibi alıcı ortamlar, paket arıtma sisteminin örnek verilebileceği alıcı ortamlardan bazılarıdır. Sistemde oluşan çamur, evsel nitelikli atıksuyun kirlilik yüküne göre yaklaşık olarak her 5 – 6 ayda bir vidanjörle çekilebilir.

Her türlü ekipman, bir yıllık servis ve bakım garantisi kapsamında bedelsiz olarak sağlanır. Daha sonraki yıllarda ise teknik servis ve yedek parça desteği firmamız tarafından sağlanır.

Paket Arıtma, içme suyu ve atıksu arıtma ihtiyaçlarının bir arada çözüldüğü, yerleşik bir tesis yerine seyyar ve entegre bir arıtma ünitesi olarak değerlendirilebilir. Bu çözüm, genellikle yüksek maliyetli ve yerleşik sistemlerin kullanılamadığı küçük ve orta ölçekli ihtiyaçlarda tercih edilir.

Paket Arıtmanın Kullanım Alanları:

 • Fabrika ve Sanayi Kuruluşları
 • Yazlık Siteler ve Turistik Tesisler
 • Okul, Hastane ve Askeri Birlikler
 • Konaklama Tesisleri ve Restoranlar
 • Çiftlik ve Mezbahaneler
 • Dinlenme ve Tatil Kampları
 • Konut ve Toplu Konutlar
 • Şantiyeler gibi Geçici Yerleşim Yerleri

Paket Arıtmanın Avantajları:

 • Düşük maliyet
 • Esnek ve modüler yapı
 • Taşınabilirlik
 • Hızlı ve doğru çözüm sunma kabiliyeti
 • Kapasite artışında kolaylık
 • Yerleşik arıtma tesislerinden daha düşük maliyetler